Подвоєння літер

Подвоєння приголосних виникає при збігові однакових приголосних:
а) префікса і кореня: беззвучний;
б) префікса і префікса: возз‘єднати;
в) кореня або основи, що закінчується на -н(ь) і суфіксів, що починаються на -н-(ий) [-н-(ій)], -ник, -ниц-(я): ранок - ранній;
г) основи дієслова минулого часу на с і частки -ся: винісся;
ґ) частин складного слова: страйкком
д) подвоюється літера н у прикметниках із суфіксами -анн-(ий), -енн-(ий), які вказують на неможливість або можливість здійснення якоїсь дії або надають слову значення "дуже": височенний;є
е) у прикметниках на -енн-(ий), -янн-(ий) старослов'янського походження: благословенний, блаженний;
є) нн зберігається в іменниках та прислівниках, утворених від таких прикметників: нездоланність, нездоланно;
ж) слова-винятки та їх похідні: бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, бовваніти, ввічливий, ввижається.

Увага! Слід розрізняти такі слова, як здійсненний (який може здійснюватися) і здійснений (який здійснився), нездоланний (непереможний) і нездоланий (якого не подолали), незліченний (представлений у дуже великій кількості) і незлічений (не порахований).


 
| Карта сайту |