Спрощення в групах приголосних

1. Спрощуються такі групи приголосних:

  • -ждн- - -жн-: тиждень - тижня - тижневий;
  • -здн- - -зн-: виїздити - виїзний, проїзд - проїзний;
  • -стл- - сл-: лестощі - улесливий, стелити - слати;
  • -стн- - -сн-: щастя - щасливий, вість - вісник

Спрощення не відбувається:

а) Винятки: зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять.

б) у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, -нт літера т зберігається: баласт - баластний.

2. У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при творені дієслів із суфіксом -ну-: брязк - брязнути.

3. У групі приголосних -слн- випадає л: масло - масний, ремесло - ремісник.


 
| Карта сайту |