Апостроф

1. Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї:
а) після букв б, п, в, м, ф: б'ю, п'ять;
б) після букви р, що позначає твердий звук [р]: бур'ян;
в) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: об'єм, дит'ясла;
г) після г, к, х, ж, ч, ш у словах іншомовного походження: миш'як, Лук'ян;
ґ) після кінцевого приголосного префікса: ад'ютант, ін'єкція.

2. Апостроф не пишемо перед я, ю, є, ї:
а) після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть літера (крім р), що належить до кореня (основи): духмяний, мавпячий;
б) після букви р, що позначає м'який звук [р]: буряк, крюк;
в) після б, п, в, м, ф у словах іншомовного походження, якщо я, ю, є дає пом'якшення на попередній приголосний: пюре, бюро;
г) перед йо у словах іншомовного походження: курйоз, серйозний.


 
| Карта сайту |