Числівник


Відмінювання числівників

При відмінюванні числівників треба пам'ятати, що у назвах десятків п'ятдесят - вісімдесят змінюється лише друга частина (п'ятдесяти, п'ятдесятьма, п'ятдесятьох); числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а; у назвах сотень (від двохсот до дев'ятисот) змінюються обидві частини; у дробових числівниках чисельник відмінюється як кількісний, а знаменник - як порядковий числівник (дві третіх, двох третіх, двом третім, двома третіми); у складених кількісних числівниках кожна частина відмінюється окремо за своїм типом, а в складених порядкових - тільки останнє слово (двісті сімдесят п'ятого).

 
| Зворотний зв'язок | Карта сайту |