Числівник

Відмінювання числівників

При відмінюванні числівників треба пам'ятати, що у назвах десятків п'ятдесят - вісімдесят змінюється лише друга частина (п'ятдесяти, п'ятдесятьма, п'ятдесятьох); числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а; у назвах сотень (від двохсот до дев'ятисот) змінюються обидві частини; у дробових числівниках чисельник відмінюється як кількісний, а знаменник - як порядковий числівник (дві третіх, двох третіх, двом третім, двома третіми); у складених кількісних числівниках кожна частина відмінюється окремо за своїм типом, а в складених порядкових - тільки останнє слово (двісті сімдесят п'ятого).

Відмінювання кількісних числівників

1. Числівники один, одно (одне), одна відмінюються як прикметники чоловічого, середнього й жіночого роду твердої групи: одного - чорного, одної (однієї) - чорної.

2. Тільки числівник один може мати форму множини: одні. Відмінюється так само, як прикметник твердої групи у множині: одних - чорних, одними - чорними.

3. Числівники два (дві), три, чотири відмінюються однаково. М'який знак перед відмінковими закінченнями числівників пишеться після м'яких приголосних усередині слова перед о: трьох.

4. Числівники від 5 до 20, а також  числівники 30, 50, 60, 70, 80 відмінюються однаково, маючи при цьому паралельні форми закінчення в усіх непрямих відмінках. (Зразок: Н. - сім, Р. - семи, сімох, Д. - семи, сімом, З.- сім, сімома, О. - сьома, сімома, М. - семи, сімох).

5. У складних числівниках на десяток (50, 60, 70, 80) відмінюється тільки друга половина: п'ятдесяти, (-ьох), п'ятдесятьма (-ьома).

6. У складних числівниках на сотню (200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900) відмінюються обидві частини слова.

7. Числівник сорок, дев'яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються із закінченням -а: сорока, , дев'яноста, ста.

8. У складених кількісних числівниках відмінюються всі сладові частини: з  чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч.

9. Збірні числівники двоє,обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від два, оба (давня форма), три: двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом...

10. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

11. Збірні числівники четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чотирьом.

12. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники: тисячі, мільйона, мільярда.

13. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п'ять: кільканадцяти й кільканадцятьох. кількадесятьма й кількадесятьома.

Відмінювання порядкових числівників

1. Числівники, які мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший, перша, перше - першого, першої (дужий, дужа - дужого, дужої).

2. Числівник третій, третя, третє відмінюється як прикметник м'якої групи: третього, третьої (синій, синя - синього, синьої).

3. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого, тисяча дев'ятсот дев'яносто  першого (року), у тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятому (році).

Відмінювання дробових числівників

1. Дробові числівники читаються  так: 1/2 - одна друга, 5/2 - п'ять других, 2/3 - дві треті, 9/10 - дев'ять десятих.

- Відмінюються вони як звичайні числівники: двом третім, трьома п'ятими, ділити на одну двадцяту.

- половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4) відмінюються як звичайні іменники.

2. Числівники півтора (відра, карбованця), півтори (тисячі), півтораста не відмінюються.


 
| Карта сайту |