Граматичні категорії, значення і форми

Граматичне значення не належить одному слову, воно об'єднує граматично цілі групи або й класи слів.

Наприклад, різні за своїм значенням іменники стіл, дуб, солдат, герой мають однакові граматичні значення: називного відмінка, числа однини, виражають належність до чоловічого роду. Ці й усі інші іменники об'єднуються також в одному класі із загальним значенням предметності. Неповнозначні слова не є носіями граматичних значень.

Граматична форма - це сукупність граматичних значень і відповідних засобів вираження їх у конкретному випадку вживання слова. Слово в різних формах здатне виражати одне або кілька граматичних значень. Наприклад у слові гарний закінчення -ий виражає значення роду (чоловічий), числа (однина), відмінка (називний). І навпаки для кожного граматичного значення в слові може бути окремий формальний показник. Наприклад у дієслівній формі приїхали значення минулого часу виражено суфіксом -л-; значення множини - закінченням -и, значення доконаного виду - префіксом при-.

Граматична категорія (від грецьк. kategoria - судження) - це найзагальніше поняття, що об'єднує ряд співвідносних граматичних значень і виражене в певній системі співвідносних граматичних форм. Граматична категорія є тим загальним (родовим), що знаходить свій вияв у частковому (видовому) - граматичному значенні, в конкретних граматичних формах. Наприклад, у категорії відмінка іменників узагальнюється вся різноманітність семи відмінків і система відмінкових форм, дієслівна категорія особи об'єднує граматичні значення 1-ї, 2-ї, і 3-ї особи, що виявляються у відповідних граматичних формах.

 


 
| Карта сайту |