Омоніми

Омоніми (від грецьк. homos - однаковий і оnyta -ім'я) - це слова, які однаково звучать, але мають різне значення. Розрізняють лексичні омоніми абсолютні (або повні) те неповні. Повні омоніми бувають в межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних (повних) омонімів збігається в усіх граматичних формах. Наприклад: деркач - невеликий перелітний птах і деркач - стертий віник; деркача, (з) деркачем. Неповні омоніми - це слова, що збігаються звучанням не в усіх граматичних формах. Неповні лексичні омоніми називають омоформами. Наприклад: кілька (імен.) - маленька рибка і кілька (числівн.) - неозначена кількість предметів; синів (імен.) - родовий відмінок множини іменника син і синів (дієсл.) - форма минулого часу чоловічого роду дієслова синіти.

Омографи - це орфографічний тип омонімів, - слова, однакові за написанням, але різні за звучанням (мають різний наголос) і значенням. Наприклад: води - род. відм. одн. іменника вода і води - наз. відм. мн. іменника воді; сурма - духовий музичний інструмент і сурма - сріблясто-білий крихкий метал.

Омофони - слова, що збігаються своїм звуковим складом, але різні за значенням і написанням. Наприклад: сон це (щось сниться) і сонце (світить).

Увага! Відрізняйте омоніми від багатозначних слів. Між значеннями багатозначного слова існують зв'язки, вони об'єднані спільним поняттям, схожою ознакою чи подібною функцією. Наприклад: ручка (дитини) - ручка (для письма) - ручка (дверей); корінь (дуба) - корінь (слова). Коли ж окремі значення різко відділяються від основного змісту слова і втрачають з ним зв'язок, то це омоніми. Наприклад: ласка (пестощі) і ласка (звірок), правий (бік) і правий (невинний).

Більшість омонімів належать до нейтральної лексики, але відіграють певну стилістичну роль як важливий засіб для створення дотепів, каламбурів. ЗЗ цією метою вони широко використовуються і художній літературі, в усній народній творчості та в усному мовленні. Вони увиразнюють думку, надають мовленню іронічного, гумористичного чи сатиричного забарвлення (повернув за ріг - нашої корови ріг).


 
| Карта сайту |