Лексикологія

Пароніми

Пароніми — слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: білити і біліти; сильний і силовий. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом чи закінченням. Незначна різниця у вимові часто призводить до помилок. Тому стежте за вживанням малознайомих слів, уточнюйте їхні значення за тлумачним словником.

Стилістичні можливості паронімів ґрунтуються на їхній звуковій близькості. Пароніми використовуються для створення каламбурів у художній літературі, уснорозмовному мовленні та в публіцистиці. Наприклад: У графа профіль, як у грифа... (Л. Костенко).

 
Лексичні значення слова

Переважна більшість слів української мови є багатозначними. Наприклад, лексема сідати означає займати місце; приступати до роботи, що виконується; бути ув'язненим; мешкати; приземлятися; спускатися за лінію обрію; обмежити себе чимось у харчуванні (сісти на дієту).

Слова які виражають кілька значень, називаються багатозначними, або полісемантичними (від грецьк. poly - багато і sema - знак). Пильніша увага до багатозначного слова дає можливість виявити нерівноцінність його значень: одне із значень виділяється як головне, його називають прямим, решта - переносні. Наприклад, великі очі і велика душа.

Багатозначність у слові розвивається поступово у процесі розвитку мови. Наприклад, у слова морж раніше було одне значення в словнику: морж - водяний ластоногий ссавець із вусатою мордою, великими іклами та короткою шерстю; а в 60-х роках XX століття розвинулося переносне значення: морж - людина, яка любить купатися в крижаній воді.

Слова, які не мають переносних (вторинних) значень, називаються однозначними.

 
Антоніми

Антоніми (від грецьк. anty - проти, - onyta ім'я) - це слова переважно однієї частини мови, які мають протилежне значення. Антоніми об'єднуються не в ряди, а в пари різнокореневих і спільнокореневих слів: тепло - холод; глибокий - мілкий; надія - безнадія; правда - неправда.

Детальніше...
 
Лексикологія як наука

Лексикологія - розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови, або лексику.

Лексика - сукупність слів певної мови.

Детальніше...
 
Лексика за сферами вживання

За сферами вживання словниковий склад української мови поділяється на загальновживану і спеціальну лексику, або лексику обмеженого вживання.

Детальніше...
 
Синоніми та їхні види

Синоніми (від грецьк. synonymos - однойменний) - це слова, які мають близьке або тотожне значення, але різні за звучанням. Наприклад: говорити - балакати - базікати - цвенькати.

Детальніше...
 

<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

| Карта сайту |