Синонімія і антонімія фразеологізмів

Як і слова, фразеологізми можуть бути багатозначними, вступати в синонімічні відношення З іншими фразеологізмами і словами. Так, багатозначний фразеологізм роззявити рота може означати: «відкрити рота», «втратити пильність», «здивуватися перед кимось», «сваритися». Синонімія у фразеологізмів — явище досить поширене. Наприклад: обібрати до нитки, обдерти як липку, останню сорочку зняти, пустити з торбами. У реченні для підкреслення, виділення якоїсь риси, ознаки може вживатися цілий синонімічний ряд у тому числі і фразеологізми. Наприклад: На жаль, стиль мислення і діяльності цих людей спрямований переважно на те, щоб схитрувати, ошукати, ввести в оману, приховати від інших свої наміри й мету (3 газети).

Фразеологізми можуть вступати і в антонімічні відношення: розпустити язика — води в рот набрати, припустити (за кимось) — тягнути ноги, виплисти на поверхню — піти на дно, гаряча голова — холодний розум.


 
| Карта сайту |