Чергування звуків

Чергування - це постійні закономірні зміни в тих самих частинах слів.

Чергування голосних:
[о], [е] з [і]: воля - вільний, село - сіл;
[о], [е] з нулем звука: шов - швачка, швець - шевця;
[о] з [и]: глотка - глитати, кров - кривавий;
[е] з [о]: брести - бродити, копієчка - копійок;
[і] з [а]: сідати - садити;
[о] з [а]: гонити - ганяти;
[и] з [і]: сито - сіяти;
[е] з [и]: зберу - збирати.

Чергування приголосних:
[г] - [ж] - [з]: нога - ніженька - нозі;
[к] - [ч] - [ц]: юнак - юначе - юнацький;
[х] - [ш] - [с]: рухає - рушати - в русі;
[д] - [д͡ж]: садити - саджу;
[т] - [ч]: світити - свічу;
[ст] - [шч]: постити - пощу
губний - губний + л: ловити - ловлю, графити - графлю.


 
| Карта сайту |