Звуки і букви. Асиміляція голосних

Букв - 33, звуків - 38
Голосні - 6, приголосні - 32
Голосні: [а], [о], [у], [е], [і], [и].
щ - [шч] - завжди
ь - не є звуком
Африкати: [д͡з ], [д͡ж], [дз']
Йотовані: я [йа], [а]; ю [йу], [у]; є [йе], [е]; ї [йі].
Йотовані позначають два звуки:
а) на початку слова: ящик [йáшчеик]
б) після голосної: малює [мал’у ́йе]
в) після апострофа: п'ють [пйу ́т’]
г) після м’якого знака: Курвуазьє [курвуаз’йé]
В інших випадках йотовані позначають один звук: лялька [л’áл’ка]

Асиміляція (уподібнення) голосних

1. е -[é] - вечір [вéч'ір]
е - [еи] - у ненаголошеній позиції: весна [веиснá]

2. и - [и ́] - мило [ми ́ло]
и - [ие] - у ненаголошеній позиції: криниця [криени ́ц’а]

3. о - [о]
о - [ó]
 о - [оу]- перед складом із ненаголошеним [і] та наголошеним [у ́]: кожух [коужу ́х], корівка [коуріу ̌ка], зозулька [зоузу ́л’ ка]


 
| Карта сайту |