Фонетика

Склад. Наголос

Склад - частина слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря (кни-гар-ня, ко-а-лі-цій-ний). У слові стільки складів, скільки й голосних звуків.

Детальніше...
 
Фонетична транскрипція

Запис живого мовлення за допомогою фонетичного алфавіту на основі звукового принципу зветься транскрипцією.

Детальніше...
 
Чергування звуків

Чергування - це постійні закономірні зміни в тих самих частинах слів.

Чергування голосних:
[о], [е] з [і]: воля - вільний, село - сіл;
[о], [е] з нулем звука: шов - швачка, швець - шевця;
[о] з [и]: глотка - глитати, кров - кривавий;
[е] з [о]: брести - бродити, копієчка - копійок;
[і] з [а]: сідати - садити;
[о] з [а]: гонити - ганяти;
[и] з [і]: сито - сіяти;
[е] з [и]: зберу - збирати.

Чергування приголосних:
[г] - [ж] - [з]: нога - ніженька - нозі;
[к] - [ч] - [ц]: юнак - юначе - юнацький;
[х] - [ш] - [с]: рухає - рушати - в русі;
[д] - [д͡ж]: садити - саджу;
[т] - [ч]: світити - свічу;
[ст] - [шч]: постити - пощу
губний - губний + л: ловити - ловлю, графити - графлю.

 
Приголосні

Приголосні бувають сонорні ([в], [м], [н], [р], [н'], [л'], [р'], [й]), дзвінкі та глухі. Дзвінкі та глухі утворюють пари [б - п], [д - т], [д͡ж - ч], [д͡з - ц], [ж - ш], [з - с], [г - х], [ґ - к]. Не має дзвінкої пари звук [ф].

Детальніше...
 
Звуки і букви. Асиміляція голосних

Букв - 33, звуків - 38
Голосні - 6, приголосні - 32
Голосні: [а], [о], [у], [е], [і], [и].

Детальніше...
 
Місце фонетики в системі мови

Фонетика - розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Оскільки звуки ми вимовляємо і чуємо, то ці два їх аспекти - вимова (артикуляційний аспект) та сприйняття (акустичний аспект) і становлять основу вивчення звуків.

Детальніше...
 


| Карта сайту |