Художній образ

Художній образ - це узагальнена і разом з тим конкретна картина людського життя чи навколишнього світу, що створена творчою уявою митця.

Мета образу: передати загальне через одиничне, не наслідуючи дійсність, а відтворюючи її.

Ознаки образу:

 • предметність
 • змістове узагальнення та описовість
 • образи деталей, обставин.
 • змістові образи: індивідуальні, загальнолюдські

Класифікація образів за об'єктом змалювання:

 • образи-персонажі
 • образи-пейзажі (картина літнього поля в новелі "Intermezzo")
 • образи-речі (мотовило у повісті "Кайдашева сім'я")
 • образи-емоції (Моя втома у новелі "Intermezzo")
 • образи-поняття (ганьба, честь...)
 • образи-події (розгортання конфліктів у творі)
 • образ-інтер'єр
 • образ-символ (Україна, доля у Т. Шевченко)
 • образ-алегорія

Класифікація образів за способом творення і сприйняття:

 • слухові
 • зорові
 • дотикові
 • смакові
 • запахові

Типи співвідношення між чуттєвим образом та його ідеєю:

 • Автологічні образ - це образ, в якому чуттєвий образ і його значення належать до одного кола явищ, є самозначущим: образ-гротеск та ін.
 • Металогічні образ - це образ, в якому чуттєвий образ та ідея належать до різного кола явищ: образ-символ, образ-алегорія, образ-підтекст.

 
| Карта сайту |