Види комічного

Гумор - вид комічного, коли про серйозне говориться з посмішкою, коли доброзичливому осміянню піддаються вади в характері, поведінці.

Сатира - спосіб художнього відображення явищ дійсності, який знаходить вияв у різкому висміюванні негативного в суспільному житті й людських характерах.


Іронія - засіб художньої виразності, прихована насмішка, коли за зовні позитивним висловлюванням ховається висміювання. Найчастіше використовується в сатирі.


Сарказм - їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, сповнена крайньої ненависті й гнівного презирства.


Інвектива - вид сатири, поширений в літературі та ораторському мистецтві в епоху античності, різке викривальне висміювання певної особи чи групи осіб.


Бурлеск - різновид комічної, пародійної поезії, що характеризується невідповідністю між формою та змістом: піднесене, "високе" осміюється. передається зниженим, іноді вульгаризованим стилем, і навпаки, буденне "низьке" замальовується як високе, героїчне.


Травестія - різновид жартівливо-бурлескної літератури, в якій відомий твір серйозного змісту переробляється в комічний з використанням побутової лексики, колоритних фразеологізмів, фамільярних словосполучень.


Гротеск - вищий ступінь комічного, художній прийом у мистецтві, заснований на нарочито карикатурному спотворенні, порушенні форм і розмірів предметів.


Буфонада - вид гумору в театральних виставах, що ґрунтується на гротескових прийомах глибокого комізму.


 
| Карта сайту |