Як визначити віршовий розмір?

1) Прочитати перший рядок строфи (вірша) і порахувати логічні наголоси.

Увага! Графічні і фонетичні слова не завжди збігаються.

Смію ́ться, плáчуть солов’ї ́

2) Порахувати кількість голосних у рядку. Скільки голосних, стільки й умовних позначок (U—).

Сміються, плачуть солов’ї - 8 голосних.

3) Позначити логічні наголоси над відповідними голосними.

Смію ́ться, плáчуть солов’ї ́

4) Наголошені склади позначте рискою —, а ненаголошені - дужкою U.

U—U—UUU—

5) Олівцем (або уявно) проставте вертикальні риски через кожні два знаки у схемі. Якщо комбінації збігаються, то стопа двоскладова (ямб або хорей). Якщо ні, то проведіть вертикальні риски через кожні три умовні позначки. Якщо комбінації однакові, це трискладова стопа (анапест, дактиль або амфібрахій).

Увага! У рядках може бути ненаголошена строфа - пірихій UU. На визначення розміру вона не впливає. Укінці стопа може обриватися (U або —)

U—/U—/UU/U— - ямб.

6) Визначте розмір ще одного рядка, щоб остаточно переконатися у вашій відповіді.

І б’ю ́ть пісня ́ми в гру ́ди:
U—/U—/U—/U - ямб

7) Якщо комбінації не збігаються, то визначити розмір вірша неможливо. Він може бути написаний не у силабо-тонічній системі, а в тонічній або в силабічній.

Двоскладові стопи:

  • хорей —U
  • ямб U—
  • пірихій UU

Трискладові стопи:

  • дактиль —UU
  • амфібрахій U—U
  • анапест UU—

 
| Карта сайту |