Види та жанри лірики

Види лірики:

 • Філософська
 • Інтимна (любовна)
 • Громадянська (патріотична)
 • Пейзажна
 • Релігійна

Жанри лірики:

 • Гімн - урочистий твір символічно-програмового змісту.
 • Романс - це невеличкий ліричний вірш любовного змісту, призначений для вокального виконання.
 • Ода - урочистий твір уславлення, писаний на честь якоїсь видатної особи чи події, виражаються почуття поваги, захоплення.
 • Сонет - канонічний жанр ліричного вірша, який складається з двох катренів і двох терцин написаних переважно п'ятистопним ямбом з усталеною римою: абаб, абаб, ввд, еед (італійський сонет) або з трьох катренів і одного дистиха (англійський або шекспірівський сонет).
 • Елегія - ліричний вірш, пройнятий сумним настроєм.
 • Епіталама - твір панегіричного характеру, написаний з нагоди одруження.
 • Епіграма - невеличкий вірш, який висміює яку-небудь особу чи негативне суспільне явище.
 • Ідилія - невеликий, переважно віршований твір, в якому поетизується сільське життя.
 • Медитація - вірш філософського змісту, в якому автор передає свої глибокі роздуми про деякі важливі проблеми, інколи глобального значення.
 • Акровірш - вірш-загадка, у якому початкові букви рядків складають слово-відгадку.
 • Фігурний вірш - це вишуканий поетичний твір, в якому домінував зоровий ефект.
 • Верлібр - це вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини.
 • Послання - це віршований літературний твір, написаний у формі листа або звернення до якоїсь особи чи багатьох людей.
 • Панегірик - жанр ораторської і поетичної творчості, своєрідний гімн на честь певної особи.

 
| Карта сайту |