Епічні жанри

Малі форми:

 • Оповідання - це невеликий за розміром твір з чітким сюжетом, незначною кількістю персонажів, у якому відтворено події обмеженого проміжку часу.
 • Новела - один із видів епічних творів, близький за розміром до оповідання, але відмінний від нього надзвичайною стислістю у викладі, напруженістю розвитку сюжету, несподіваністю розв'язки; властивий глибокий психологізм у розкритті внутрішнього світу персонажів, відступи від норм усталеної побудови.
 • Нарис - невеликий прозовий художньо-публіцистичний твір на актуальну тему сучасності, у якому зображуються реальні факти, події, люди (часто на документальній основі).
 • Етюд - невеликий безфабульний твір настроєвого характеру.
 • Казка - розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події.
 • Легенда - переказ про якісь події чи людей, оповитий казковістю.

Середні форми:

 • Повість - розповідний прозовий твір, більший за обсягом від оповідання, менший від роману, що має однолінійний сюжет, головних і другорядних персонажів.

Великі форми:

 • Роман - великий і складний за будовою епічний прозовий твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.
 • Роман-епопея - розповідь про масштабні події всенародного значення; створення сильних характерів; зображення не одного, а кількох поколінь; масштабність.

Різновиди роману за змістом:

 • соціальний;
 • соціально-побутовий;
 • історичний;
 • психологічний;
 • філософський;
 • сатиричний;
 • пригодницький;
 • біографічний;
 • фантастичний (науково-фантастичний і фентезі);
 • автобіографічний;
 • готичний;
 • химерний;
 • детективний.

Жанрові різновиди роману:

 • роман виховання (присвячений проблемі формування особистості)
 • роман із ключем (персонажу відповідає конкретний прототип у житті);
 • роман-подорож (різновид пригодницького чи сенсаційного романів, сюжет якого побудований на розповіді про подорож);
 • роман у новелах (не має цілісної композиції, складається з кількох автономних новел, об'єднаних спільною ідеєю або темою);
 • роман-епопея
 • роман-хроніка;
 • роман у листах;
 • роман-балада жанровий різновид роману, який містить ознаки балади (зокрема, домінування мотиву кохання жінки з демонічним єством у чоловічій подобі тощо).

 
| Карта сайту |