Аналіз "Сон (У кожного своя доля...)"

Автор: Тарас Шевченко

Рік: 1844

Підзаголовок: "Комедія"

Літературний рід: ліро-епос

Жанр: сатирична поема, поема-інвектива

Провідний мотив: засудження справжньої суті російського імперського режиму.

Головні ідеї: засудження кріпосництва та самодержавства в Росії; викриття аморальності паразитизму та вірнопідданства, заклик до людської гідності, пробудження національної свідомості.

Епіграф: «Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его.»

Композиція: поема орієнтовно розмежовується на такі частини:

  • пролог;
  • покріпачена Україна;
  • сибірські нетрі;
  • самодержавний Петербург;
  • прийом у царських палатах;
  • видіння над Невою;
  • вранішня столиця;
  • другий прийом у палатах.

Сюжет:

Експозиція: пролог, в якому Шевченко роздумує над тим, що у кожної людини своя доля; зображення соціальних й моральних гріхів, які процвітають в країні.

Зав’язка: п’яний ліричний герой лаштується до сну і врешті-решт летить до неба.

Розвиток подій: зображуються картини життя у часи, коли простий люд був покріпачений самодержавством.

Кульмінація: сатирично висміюються кати і грабіжники народу.

Розв’язка: «Не здивуйте, / Брати любі, милі, / Що не своє розказав вам, / А те, що приснилось».

І. Франко: «Сон» — це, безперечно, перший в Росії сміливий і прямий удар на гниль і неправду кріпацтва».


 
| Карта сайту |