Усна народна творчість

Фольклор - сукупність різних видів і форм масової словесної художньої творчості; усні народні твори.

Характерні ознаки фольклору:

 • колективність;
 • усна форма творення і реалізації;
 • постійні форми;
 • строга послідовність композиції;
 • повторюваність;
 • традиційність;
 • варіантність;
 • відсутність автора;
 • переважання дієслівних рим;
 • тривалий час творення;
 • простота і прозорість стилістики.

Фольклорні роди і жанри:

1. Народний епос (казка, легенда, байка, прислів'я, приказки, анекдоти, притчі, літописи);

2. Ліро-епос (балади, думи);

3. Народна лірика (пісні, коломийки, частівки);

4. Народна драма (пісні-ігри, вертеп, весілля).

Художні прийоми фольклору:

 • повтори;
 • епітети;
 • звертання;
 • порівняння;
 • гіперболи;
 • слова із зменшувально-пестливими суфіксами;
 • психологічний паралелізм;
 • уособлення.

 
| Карта сайту |