Літературознавство

Літературознавство - це наука про художню літературу, яка висвітлює її походження, сутність і розвиток. Вона з'явилася у ХІХ ст.

Функції літературознавства:

 • Аналізувати літературні явища
 • Оцінювати художні твори у світлі загальнолюдських ідеалів
 • Формувати систему наукових знань про мистецтво слова

Дисципліни літературознавства:

 • Теорія літератури
 • Історія літератури
 • Літературна критика

Теорія літератури досліджує:

 • природу і суспільну функцію літературної творчості
 • особливості образного зображення письменником дійсності
 • естетичні концепції світу і людини
 • загальні закономірності розвитку літератури
 • зміст і форму творів, образів, конфліктів, композиції, сюжету, віршуванню

Теоретиками української літератури були Олександр Потебня, Іван Франко, Микола Зеров, Олександр Білецький, Петро Волинський та інші.

Історія літератури:

 • вивчає вітчизняну та світову літературу
 • з'ясовує історію виникнення та розвитку літературних періодів, напрямів і течій
 • характеризує процес становлення і розвитку письменства, різних форм творів
 • аналізує тексти і визначає їх місце в літературному процесі

Істориками української літератури були Іван Франко, Михайло Грушевський, Дмитро Чижевський та інші.

Літературна критика:

 • аналізує і оцінює переважно сучасні художні твори
 • вивчає поточну журнальну і книжкову продукцію
 • розглядає твори з погляду художньої цілісності тексту, єдності ідей та образів, своєрідності конфлікту і т. п.

Жанри сучасної літературної критики: стаття, рецензія, огляд, есе, літературний портрет, літературно-критичний діалог, полемічна репліка, бібліографічна замітка.

Українські критики: Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка, Микола Євшан, Іван Дзюба, Юрій Ковалів та інші.


 
| Карта сайту |