Антична література

Особливості літератури стародавніх греків:

 • Міфологічні сюжети (міфи - розповіді про богів та чарівних істот, про подвиги героїв);
 • Характерні жанри - героїчна епічна поема; вірші, які співалися;
 • Відсутність рими;
 • Використанні гекзаметра;
 • Використання постійних епітетів;
 • Література - форма публічного спілкування (співці - рапсоди - виконували пісні на святах, поети-співці читали вірші на зборах і т. д.);
 • Поява рукописних книжок - сувоїв - лише наприкінці доби;
 • Аристотель (384-322 рр. до н. е.) поділив художню літературу на епос, лірику і драму;
 • "Грецька класика" - V ст. до н. е.

Увага! На ЗНО виноситься такі давньогрецькі письменники та їх твори: Гомер - поеми "Іліада", "Одіссея"; Есхіл - "Прометей закутий".

Особливості літератури стародавніх римлян:

 • Наслідування сюжетів грецьких авторів, мотивів грецької поезії;
 • Література як частина державної ідеології;
 • Золотий вік римської літератури - кінець І ст. до н. е. - початок І ст. н. е.;
 • Римський класицизм;
 • Вплив християнського вчення, яке тільки почало формуватися.

Увага! До програми ЗНО входить Вергілій та його "Енеїда.


 
| Карта сайту |