Інтегрування України у європейське та світове співтовариство

Україна стала рівноправним суб'єктом міжнародних відносин.

Правові засади зовнішньої політики України

 • Декларація про державний суверенітет (16 липня 1990 р.), у якій Україна проголосила намір стати нейтральною державою, не брати участь у військових блоках і дотримуватися трьох неядерних принципів: не виробляти, не приймати і не набувати ядерної зброї.
 • "Основні напрями зовнішньої політики України" (2 липня 1993 р.), у яких зафіксовано зміст національних інтересів України у сфері міжнародних відносин і головні завдання її зовнішньої політики.
 • Конституція України (28 червня 1996 р.), де визначена спрямованість зовнішньої політики України на забезпечення мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі норм міжнародного права.

Перша половина 1990-х рр. - головне завдання зовнішньої політики України - забезпечення її міжнародного визнання (Україну визнало 186 держав - членів ООН) і набуття статусу позаблокової та без'ядерної держави.

Друга половина 1990-х рр. - намагання реалізувати стратегію багатовекторності зовнішньої політики, розвивати відносини зі стратегічними партнерами (Аргентина, Азербайджан, Болгарія, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Китай, Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Росія, США, Словаччина, Туреччина, Узбекистан, Угорщина, Фінляндія).

Участь у діяльності міжнародних організацій:

 • ООН (Організація Об'єднаних Націй);
 • ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури);
 • ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі);
 • РЄ (Рада Європи);
 • СНД (Співдружність Незалежних Держав);
 • ГУАМ (об'єднання Грузії, України, Азербайджану, Молдови);
 • МАГАТЕ (Міжнародне агенство з атомної енергетики);
 • МВФ (Міжнародний валютний фонд);
 • СБ (Світовий банк).

21 грудня 2005 року Рада Міністрів Євросоюзу визнала Україну державою з ринковою економікою.

2008 р. - Україна набула повноправного членства у СОТ (Світова організація торгівлі).

Україна веде активну роботу зі вступу до ЄС, розвиває відносини з НАТО.


 
| Карта сайту |