Загострення соціально-економічної кризи

"Перебудова" почалася з економіки.

Економічні реформи

Гасло - "прискорення" соціально-економічного розвитку.

Передбачали:

 • перехід від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання;
 • підвищення продуктивності праці на основі запровадження досягнень НТР;
 • удосконалення методів управління господарством.

З метою впровадження курсу на "прискорення" партійно-державне керівництво СРСР і УРСР прийнято

Постанови

 • "Про боротьбу з алкоголізмом та його негативними наслідками" (1985 р.).
 • "Про подальше вдосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі країни" (1986 р.).
 • "Про основні напрями розв'язання житлової проблеми" (1986 р.).
 • "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами" (1986 р.).

Закони

 • Закон СРСР "Про індивідуальну трудову діяльність" (1987 р.).
 • Закон СРСР "Про державне підприємство" (1987 р.).
 • Закон УРСР "Про економічну самостійність" (1990 р.).

Реформування економіки проявилося:

 • у реорганізації управління господарством на принципах госпрозрахунку;
 • наданні підприємствам самостійності, самоуправління й самофінансування;
 • запровадженні орендних і кооперативних форм господарювання;
 • створення асоціацій, малих підприємств і спільних підприємств з іноземними фірмами.

Однак спроби економічних реформ виявилися невдалими. Стрімке підвищення зарплат призвело до збільшення дефіциту промислових і продовольчих товарів, зростання цін і темпів інфляції, обміну підприємствами промислової продукції за бартером, запровадження продажу продуктів і товарів за картками споживача з купонами.

Причини невдач економічних реформ

 • Відсутність науково обгрунтованої стратегії розвитку.
 • Непослідовність і некомпетентність керівництва у здійсненні реформ.
 • Прагнення поєднати несумісні адміністративно-командну й ринкову економічні моделі.
 • Опір консервативних сил у партійному й державному апараті.

 
| Карта сайту |