Початок "перебудови". Чорнобильська катастрофа.

Період 1985 - 1991 рр. - останній в історії СРСР і УРСР.

1985 р. - Генеральним секретарем ЦК КПРС обраний М. Горбачов, за ініціативою якого в СРСР почалася "перебудова".

"Перебудова" - курс на системну модернізацію радянського суспільства, проголошений новим керівництвом КПРС на квітневому (1985 р.) пленумі ЦК КПРС і підтверджений на XXVII з'їзді КПРС (1986 р.).

"Перебудова" передбачала докорінні зміни в політичному, економічному й культурному житті суспільства:

  • демократизація суспільства;
  • прискорення соціально-економічного розвитку;
  • роширення гласності;
  • підвищення рівня життя народу;
  • проголошення "нового мислення" у міжнаодних відносинах;
  • припинення "холодної війни".

В Україні початок перебудовчих процесів збігся з аварією на Чорнобильській АЕС - 26 квітня 1986 р.

  • Постраждали 3,5 млн. чоловік, 73 тис. чоловік стали інвалидами.
  • Забруднені радіацією 10% території України (Київська, Житомирська, Чернігівська області).
  • Сумарні витрати України на ліквідацію аварії досягли на момент закриття ЧАЕС у 2000 році 130 млрд. доларів.
  • Влада прагнула приховати від населення сам факт аварії, а коли не вдалося - наслідки Чорнобильської катастрофи.

"Перебудова" в Україні гальмувалася партійним керівництвом на чолі з першими секретарями ЦК КПУ В. Щербицьким (1972 - 1989 рр.), В. Івашком (1989 - 1990 рр.), С. Гуренком (1990 - 1991 рр.), які на словах декларували відданість "перебудові", а фактично чинили спротив. Прагнення відмежуватися від перебудовчих процесів призвело до падіння авторитету Компартії України серед населення й виходу комуністів із її лав.


 
| Карта сайту |