Спроби економічних реформ

На початку 1960-х років сповільнилися темпи розвитку сільського господарства й промисловості. З приходом до влади Л. Брежнєва була здійснена спроба економічних реформ ("косигінські реформи" за прізвищем Голови Ради Міністрів СРСР О. Косигіна).

Сільське господарство - Березневий пленум ЦК КПРС 1965 р.)

Програма реформ

 • Зростання капіталовкладень у сільське господарство.
 • Планування заготівлі сільськогосподарської продукції на тривалу перспективу.
 • Підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію.
 • Затвердження гарантованної оплати праці колгоспникам за тарифними ставками відповідних категорій робітників і службовців радгоспів.
 • Запровадження меліорації земель.
 • Запровадження хімізації та механізації сільського господарства.

Промисловість

Програма реформ

 • Ліквідація раднаргоспів.
 • Відновлення галузевої системи управління через союзні та союзно-республіканські міністерства.
 • Удосконалення системи планування.
 • Забезпечення сталості планових завдань.
 • Розширення господарської самостійності підприємств.
 • Скорочення кількості планових показників.
 • Запровадження госпрозрахунку.
 • Оцінювання господарської діяльності підприємств за обсягом реалізованої продукції.
 • Посилення стимулювання виробництва.
 • Створення фондів матеріального заохочення робітників і службовців.

Незважаючи на непослідовність і суперечливість, господарські реформи дали позитивний імпульс розвитку економіки (у роки восьмої "золотої" п'ятирічки (1966 - 1970 рр.) валова продукція сільського господарства УРСР збільшилася на 16,6%, випуск промислової продукції збільшився на 50%, національний дохід - на 30%).

На початку 1970-х років внаслідок згортання економічних реформ і повернення до командних методів управління темпи зростання сільського господарства й промисловості почали падати.

1970 - 1980-ті рр. - народне господарство України вступило в смугу системної кризи, її причини:

 • недосконалість радянської планової системи господарювання;
 • збереження незмінною старої системи управління промисловістю та сільським господарством.

 
| Карта сайту |