"Застій" в УРСР


Економічна сфера

 • Екстенсивний шлях розвитку економіки.
 • Повільне запровадження нових технологій.
 • Висока матеріалоємність і енергоємність продукції.
 • Невисока якість і дефіцит більшості товарів.
 • Продовольча криза.

Політична сфера

 • Недієздатність законодавчих органів влади.
 • "Старіння" керівництва.
 • Корупція у вищих ешелонах влади.
 • Репресії проти дисидентів.
 • Суперечлива зовнішня політика.

Ідеологічна сфера

 • Розходження між ідеологічними догмами й реаліями життя.
 • Усвідомлення населенням неможливості побудови комунізму.
 • Поширення дисидентських настроїв у суспільстві.
 • Посилення ідеологічного тиску на суспільство.

Культурна сфера

 • Звуження сфери функціонування української мови.
 • Здійснення русифікації.
 • Посилення ідеологічного контролю над мистецтвом, літературою і наукою.
 • Звинувачення інтелігенції у "антирадянщині" й "націоналізмі".

Моральна сфера

 • Поява подвійної моралі.
 • Незаконні привілеї адміністративно-бюрократичного апарату.
 • Процвітання корупції та тіньової економіки.
 • Зростання кількості господарчих злочинів.
 • Поширення пияцтва та алкоголізму.

 
| Карта сайту |