Відбудова промисловості. Голод в Україні 1946 - 1947 рр.

Визволення території України від німецько-фашистських загарбників поставило перед керівництвом УРСР завдання відбудови зруйнованої економіки республіки. Україна постраждала під час Другої світової війни більше, ніж інші країни Європи, тому масштаби відбудовчих робіт були дуже великими.

Серпень 1946 р. - Верховна Рада УРСР схвалила четвертий п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства на 1946 - 1950 роки. Він передбачав менше ніж за п'ять років відбудувати зруйновані райони країни, відновити й перевищити довоєнний рівень сільськогосподарського та промислового розвитку.

Відбудова здійснювалася централізовано за державним планом. Пріоритетом вважалась відбудова важкої промисловості (близько 80% капіталовкладень) за рахунок легкої промисловості, сільського господарства та соціальної сфери. Велика роль належала адміністративно-командній системі, яка давала змогу за короткий час мобілізувати й зосередити значні матеріальні та людські ресурси на певному об'єкті. Відбудові допомагала ідеологія, яка знаходила свій вияв у соціалістичних змаганнях, рухах передовиків і новаторів.

Голод в Україні (позбавив життя майже 1 млн. осіб) 1946 - 1947 рр. ускладнив відбудовчий процес.

Причини голоду:

  • політика сталінського керівництва, яке вимагало неухильного виконання постраждалими областями планів хлібозаготівель і проводило репресивну політику проти селян;
  • несприятливі кліматичні умови (посуха, неврожай);
  • нестача техніки й робочих рук унаслідок війни;
  • скорочення посівних площ, поголов'я худоби;
  • вивезення хліба за кордон для підтримки прорадянських режимів у країнах Східної Європи.

За роки четвертої п'ятирічки Україна досягла довоєнного рівня розвитку народного господарства, знову посівши місце паливно-металургійної бази СРСР. У 1947 році було скасовано карткову систему та проведено грошову реформу. Економіка УРСР остаточно перетворилася на складову економіки СРСР.

Однак "холодна выйна" зробила неможливим використання західної, перш за все американської, технічної та фінансової допомогиза планом Маршалла. Тому керівництво СРСР могло розраховувати лише на власні ресурси та сили й не зуміло скористатися результатами науково-технічної революції, яка розпочалася в країнах Заходу наприкінці Другої світової війни.


 
| Карта сайту |