Партії у Польщі

Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО):

 • Дата утворення: 1925 рік
 • Лідери: Д. Левицький
 • Визначні діячі: Ю. Бачинський, С. Витвицький, Д. Левицький, К. Левицький, Ю. Павликовський.
 • Утворилася завдяки зусиллям загравистів (членів Української партії національної роботи, які групувалися навколо журналу "Заграва", який редагував Д. Донцов).
 • Програма діяльності: здобуття Україною самостійності, не вдаючись до терористичних методів; демократичний розвиток української держави.
 • У 1930-х роках - "нормалізація": УНДО відмовилася від антиурядової боротьби, а польський уряд припинив переслідування українських демократичних організацій. Збільшилося українське представництво в польському сеймі, а В. Мудрий був обраний віце-маршалком.

Українська радикальна партія:

 • Дата утворення: 1890 рік
 • Лідери: Л. Бачинський, після його смерті Іван Марчук.
 • Програма: поєднання ідеї демократичного соціалізму з перспективою відродження України.

Компартія Західної України (КПЗУ):

 • Рік: 1919
 • Лідери: О. Клірик, Р. Кузьма
 • Програма діяльності: приєднання західноукраїнських земель до радянської України.
 • Українське селянсько-робітниче соціалістичне об'єднання "Сельроб" - легальне прикриття комуністичної діяльності в Західній Україні.
 • В 1932 р. "Сельроб" розпущено.
 • Зростання самостійності КПЗУ.
 • 1938 р. - розпуск Компартії Польщі та КПЗУ як її частини.

Організація українських націоналістів (ОУН):

 • Рік: 1929
 • Лідери: Є. Коновалець, А. Мельник
 • Члени: Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Теліга, Богдан Кравців та інші.
 • Програма: здобуття незалежності України за допомогою терористичних методів.
 • Ідеологія: інтегральний націоналізм Д. Донцова, який проголосив найвищою цінністю національну державу на чолі з верховним провідником - вождем.
 • Методи боротьби: демонстрації, страйки, бойкоти, терористичні акти, експропріації, акти саботажу.
 • 1934 р. (після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Б. Перацького) - розгром поліцією крайового органу, арешт учасників та організаторів замаху (у тому числі С. Бандера, М. Лебедь).
 • 1935 - 1936 рр. - Варшавський процес (закінчився винесенням смертного вироку С. Бандері, М. Лебедю та Я. Карпинцю).
 • 1936 р. - Львівський процес.
 • 1938 р. - радянський агент убив Є. Коновальця.

Український монархізм В. Липинського:

 • Український союз хліборобів-державників (УСХД);
 • Керівник: В. Липинський
 • Ідеологія: усі громадяни України, незалежно від їхньої національності мусять працювати над творенням суверенної української держави, процвітання якої має бути запорукою їх добробуту.
 • Політичний ідеал - конституційна монархія.

 
| Карта сайту |