Утворення Союзу РСР. Процес входження УСРР до складу СРСР

Процес утворення єдиної союзної держави розпочався під час громадянської війни (1918 - 1920 рр.).

У 1919 році склався воєнно-політичний союз радянських республік Росії, України, Білорусії, Латвії та Литви, згідно з яким створювалося єдине керівництво армією, фінансами й найважливішими галузями народного господарства.

1920 рік - утворилася договірна федерація Росії, України, Білорусії, Грузії, Вірменії та Азербайджану, згідно з якою об'єднувалися наркомати військових і морських справ, Вищі ради народного господарства (ВРНГ), зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів, пошт і телеграфу. Радянські республіки, в тому числі й Україна, формально мали статус незалежних держав, однак фактично вся повнота влади належала РКП(б), яка визначала їх внутрішню і зовнішню політику.

1922 рік - створено комісію ЦК РКП(б) у складі В. Куйбишева, Й. Сталіна, Г. Орджонікідзе, Х. Раковського та інших для підготовки проекту нового федеративного договору.

План автономізації (Й. Сталін) передбачав включення радянських республік до складу РСФРР на правах автономії.

План створення федерації (В. Ленін) передбачав входження усіх радянських республік на рівних правах до нового державного об'єднання - Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

План створення конфедерації (Х. Раковський) передбачав створення союзу суверенних держав, які повністю зберігають незалежність і створюють об'єднані органи для координації дій.

30 грудня 1922 року - I з'їзд Рад СРСР проголосив утворення Союзу РСР у складі Російської СФРР, Української СРР, Білоруської СРР, Закавказької СФРР (Грузія, Вірменія, Азербайджан).

31 січня 1924 року - II з'їзд Рад СРСР затвердив першу Конституцію СРСР.

Травень 1925 р. - IX Всеукраїнський з'їзд Рад вніс зміни в текст Конституції УРСР, які закріплювали входження радянської України до складу СРСР і створення Молдавської АРСР у складі УРСР.


 
| Карта сайту |