Культура і духовне життя в Україні в 1917 - 1920 рр.

Повалення царизму, боротьба за незалежність, кардинальні соціально-економічні зміни сприяли духовному піднесенню українського суспільства. Однак жорстока боротьба різних політичних сил, людські й матеріальні втрати під час Першої світової й громадянської воєн, еміграція діячів літератури й мистецтва за кордон негативно вплинули на розвиток культури.

Період 1917 - 1920 рр. став початком українського національного культурного відродження.

Освіта

 • Збільшилася кількість загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів.
 • Центральна рада, Гетьманат і Директорія сприяли українізації системи освіти: відкривалися українські гімназії й університети (у Києві та Кам'янці-Подільському), запроваджувалося обов'язкове вивчення української мови і літератури, історії та географії України.
 • Радянська влада запровадила обов'язкове безплатне навчання дітей із 7 до 16 років, створила республіканську комісію для ліквідації неписемності дорослих, відкрила робітничі факультети для підготовки селянської та робітничої молоді до вступу у ВНЗ.

Наука

 • Відкриття Української академії наук - 24 листопада 1918 р., яка мала фізико-математичний, історико-філологічний і соціально-економічний відділи.
 • Першими академіками стали В. Вернадський (президент УАН), Д. Багалій, А. Кримський, М. Туган-Барановський, М. Кащенко та інші.

Образотворче мистецтво

 • Відкрито Українську академію мистецтв, членами якої стали Художники Г. Нарбут, М. Бойчук, О. Мурашко, Ф. Кричевський.
 • Відкрито перший в Україні пам'ятник Т. Шевченку (скульптор І. Кавалерідзе, м. Ромни).

Література

 • Існували напрямки: романтизм (В. Чумак, "Заспів"; В. Сосюра, "Червона зима", "Третя рота"; П. Тичина, "Золотий гомін", "Сонячні кларнети"; А. Еллан-Блакитний, "Удари молота і серця"), неокласицизм (М. Драй-Хмара, М. Зеров, М. Рильський).
 • Розвивалися авангардні напрямки - символізм і футуризм.

Музичне мистецтво

 • Створена Українська республіканська капела під проводом К. Стеценка й О. Кошиця.
 • Створена Державна українська мандрівна капела ("Думка") на чолі з Н. Городовенком.
 • Творили композитори Г. Верьовка, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, М. Леонтович.

Театральне мистецтво

 • Засновані Український театр драми та опери (Київ), Новий драматичний театр ім. І. Франка, у яких працювали режисери-новатори Л. Курбас і Г. Юра.

 
| Карта сайту |