Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Конституція УСРР 1919 року.

Грудень 1918 - квітень 1919 р. - друга радянсько-українська війна, яка закінчилася перемогою радянської Росії й установленням радянської влади майже на всій території України (за винятком західноукраїнських земель).

6 січня 1919 року - проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР).

10 березня 1919 року - на III Всеукраїнському з'їзді Рад в Харкові була прийнята перша Конституція УСРР, розроблена на основі Конституції РСФРР.

Формально УСРР проголошувалася суверенною республікою. Вища законодавча влада належала Всеукраїнському з'їзду Рад, а в період між з'їздами - Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітетові (ВУЦВК) на чолі з Г. Петровським. Виконавча влада належала Раді Народних Комісарів (РНК) на чолі з Х. Раковським. Влада на місцях передавалася комітетам бідноти (комбідам) і революційним комітетам (ревкомам). Для придушення опору противників радянської влади створювалися Всеукраїнська надзвичайна комісія (ВУНК), народні суди, революційні трибунали й робітничо-селянська міліція.

Фактично УСРР не була суверенною державою. КП(б)У підпорядковувалася РКП(б). Вищі органи влади УСРР (ВУЦВК, РНК України, Українська Рада народного господарства) діяли під безпосереднім керівництвом органів влади РСФРР. Був установлений контроль РСФРР над економікою України. Унаслідок створення військово-політичного союзу радянських республік об'єднанню під керівництвом вищих державних органів РСФРР підлягали війська, фінанси, промисловість, залізничий транспорт.


 
| Карта сайту |