Гетьманський переворот і утворення Української Держави

29 квітня 1918 р. - державний переворот.

Наслідки

 • Центральна Рада розпущена.
 • Уся повнота влади перейшла до П. Скоропадського, якого було обрано гетьманом України на Всеукраїнському хліборобському конгресі у Києві.
 • П. Скоропадський ліквідував УНР і проголосив Українську Державу.

Внутрішньо- і зовнішньополітичний курс Української Держави

Створення державного апарату

 • Зосередження законодавчої та судової влади в руках гетьмана.
 • Створення уряду - Ради Міністрів із помірно-консервативних чиновників, військових і суспільних діячів на чолі з Ф. Лизогубом.
 • Налагодження дієздатного адміністративного апарату на місцях (поліція, старости, чиновники).
 • Формування українських збройних сил (Сердюцька, Сірожупанна, Синьожупанна дивизії).
 • Відродження козацтва.

Політика в сільському господарстві, промисловості, культурі

 • Відновлення поміщицького зеилеволодіння.
 • Повернення селянами поміщикам земель, реманенту, відшкодування збитків.
 • Стабілізація промисловості, фінансів й транспорту.
 • Скасування 8-годинного робочого дня й робітничого контролю на підприємствах.
 • Обмеження демократичних прав і свобод.
 • Сприяння розвитку української культури (відкриття 150 українських гімназій, українських університетів у Києві та Кам'янець-Подільському, Заснування Української академії наук, Національного архіву, Національної бібліотеки).

Зовнішня політика

 • Установлення дипломатичних відносин з країнами Четверного союзу й Антанти (Англією, Німеччиною, Австро-Угорщиною, Францією, Туреччиною та ін.).
 • Підписання мирного договору з радянською Росією.
 • Підтримка контактів з небільшовицькими державними утвореннями на Північному Кавказі, Кубані, Дону.

Соцально-економічна політика, орієнтована на буржуазію і поміщиків, залежність гетьманської влади від Австро-Угорщини та Німеччини викликали опір у робітників, селянства, національної інтелігенції та спричинили падіння гетьманату.


 
| Карта сайту |