Третій Універсал Центральної Ради

25 жовтня 1917 р. - повалення Тимчасового уряду в Росії та прихід до влади більшовиків у результаті жовтневого перевороту в Петрограді. Більшовики прагнули до поширення радянської влади на територію України. Перед Українською Центральною Радою стало питання"або визнати петроградський Уряд Народних Комісарів і йти з ним разом, розділяючи всю його політичну і соціальну програму, або вести цілком самостійну політику. УЦР обрали другий шлях.

7 (20) листопада 1917 р. - УЦР прийняла III Універсал.

  • УЦР проголосила створення Української Народної Республіки (УНР) у межах 9 губерній (Київської, Чернігівської, Волинської, Подільської, Харківської, Полтавської, Катеринославської, Херсонської, Таврійської (без Криму) у складі федеративної Росії.
  • Вищими органами влади в УНР визнавалися Центральна Рада і Генеральний секретаріат.
  • УЦР уперше визначила практичну програму перебудови українського суспільства на демократичних засадах, яка передбачала ліквідацію поміщицького землеволодіння і передачу земель селянам без викупу, встановлення державного контролю над виробництвом, запровадження 8-годинного робочогодня, забезпечення демократичних прав і свобод, визнання рівноправності національних меншин.
  • УЦР призначила 27 грудня 1917 р. днем виборів до Всеукраїнських Установчих зборів, а 9 січня 1918 р. - днем їх скликання.

Прийняття Третього Універсалу стало ще одним кроком на шляху до становлення автономії України. Незважаючи на те, що формально
Третій Універсал не розривав "федеративних зв'язків" з Росією, він підірвав принцип "єдиної і неподільної" Росії, проголосивши Українську Народну Республіку (УНР). У Третьому Універсалі УЦР вперше проголосила програму перебудови українського суспільства на демократичних засадах.

Водночас УЦР не виявила послідовності в її реалізації, відмовившись від негайного вирішення аграрного питання, припустившись помилок у здійсненні політики в промисловості й фінансах, що призвело до падіння її авторитету серед населення. УЦР не вдалося налагодити рівноправні відносини із сусідніми державами, зокрема Росією, і домогтися визнання УНР державами Антанти. Помилки УЦР прискорили розкол українського суспільства.


 
| Карта сайту |