Наростання політичної боротьби у липні - жовтні 1917 р.

Урядова криза поклала початок загальнополітичній липневій кризі в Росії й активізації як лівих, так і правих сил, які намагалися скинути Тимчасовий уряд і захопити владу.

4 липня 1917 р. - у Петрограді відбулася антивоєнна демонстрація робітників, матросів і солдатів, яка під впливом більшовиків почала переростати у збройне повстання проти Тимчасового уряду під гаслами "Вся влада радам!". Тимчасовий уряд розігнав демонстрацію й почав переслідування лідерів більшовиків. Більшовики змушені були перейти на нелегальне становище.

4 серпня 1917 р. - Тимчасовий уряд на чолі з О. Керенським переглянув домовленності з УЦР і видав "Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріату Тимчасового уряду в Україні".

  • Генеральний секретаріат проголошувався органом Тимчасового уряду й поширював свої повноваження лише на 5 із 9 українських губерній (Київську, Полтавську, Подільську, Чернігівську, Волинську).
  • З повноважень Генерального секретаріату виключалися військові й продовольчі справи, транспорт, суд, пошта, телеграф.

"Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату Тимчасового уряду в Україні" поглибила розкол в українському національному русі. Незважаючи на протест самостійників УЦР прийняла "Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріату Тимчасового уряду в Україні". хоча й з окремими застереженнями.

25 - 30 серпня 1917 р. - праві сили на чолі з генералом Л. Корніловим здійснили контрреволюційний заколот з метою встановлення в Росії воєнної диктатури. Однак спроба повалити Тимчасовий уряд не вдалася завдяки єдності дій усіх демократичних сил. Після придушення заколоту підвищився вплив більшовиків, які вийшли з підпілля й почали підготовку збройного повстання проти Тимчасового уряду.


 
| Карта сайту |