Перебіг воєнних дій на території України

Серпень - вересень 1914 р. - російські війська Південно-Західного фронту здійснили успішний наступ, у результаті якого зайняли Східну Галичину, Північну Буковину й вийшли на Карпатські перевали (Галицька битва)

22 березня 1915 р. - російські війська після багатомісячної облоги взяли фортецю Перемишль.

Травень - червень 1915 р. - австро-німецькі війська прорвали оборону російських військ в районі Горлиці й Тарново (Горлицька операція) та захопили Північну Буковину, Східну Галичину, Західну Волинь, Підляшшя і Холмщину.

Травень - серпень 1916 р. - російські війська Південно-Західного фронту під командуванням генерала О. Брусилова перейшли в контрнаступ (Брусиловський прорив) і відвоювали Північну Буковину, Східну Галичину й Західну Волинь.

Червень 1917 р. - наступ російських війск завершився повним провалом і втратою Галичини та Буковини, після чого лінія фронту стабілізувалася до укладення Брестського мирного договору (27 січня 1918 р.).

Російська й Австро-Угорська імперії прагнули використати війну для придушення національно-визвольного руху українського народу. В Австро-Угорщині після початку війни тисячі українців без суду й слідства опинилися у концтаборах і в'язницях.

1914 р. - після Галицької битви на захоплених Росією західноукраїнських землях було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство на чолі з графом Г. Бобринським.

Наслідки:

  • заборонялися українські періодичні видання, громадські організації, "Просвіти";
  • закривалися українські бібліотеки та школи;
  • переслідувалися громадські діячи (М. Грушевський) та греко-католицькі священики (митрополит А. Шептицький);

Окупаційну політику російського уряду щодо населення західноукраїнських земель назвали "європейським скандалом".

1915 р. - після Горлицької операції на західноукраїнські землі повернулася австрійська адміністрація, яка почала переслідування "зрадників", що співробітничали з російською владою.
1916 р. - після Брусиловського прориву населення Галичини зазнало нових реквізицій і депортацій з боку російської адміністрації.


 
| Карта сайту |