Соціально-економічний розвиток

Промисловість

  • Завершення формування фабрично-заводської промисловості.
  • Концентрація виробництва й утворення монополій (синдикатів).
  • Формування промислової спеціалізації окремих регіонів.
  • Залучення іноземного капіталу.

Сільське господарство

  • Збереження землеволодіння поміщиків і безземелля й малоземелля селян.
  • Розвиток кооперативного руху, створення сільськогосподарських спілок.
  • Поглиблення соціальної диференціації селянства (заможні, середні, бідні).
  • Посилення трудової міграції, виїзд селян на сільськогосподарські заробітки.

 
| Карта сайту |