Створення українських політичних партій

На початку ХХ ст. утворилися перші українські політичні партії:

 • Революційна українська партія (РУП);
 • Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП);
 • Українська народна партія (УНП);
 • Українська демократична партія (УДП);
 • Українська радикальна партія (УРП);
 • Українська демократично-радикальна партія (УДРП).

РУП:

 • утворилася в 1900 р. у Харкові;
 • члени: Д. Антонович, О. Коваленко, Д. Познанський, М. Русов, Ю. Коллард, Л. Манцієвич;
 • закордонні бюро РУП мала у Львові та Чернівцях;
 • часописи "Селянин" та "Гасло";
 • перший програмовий документ - брошура "Самостійна Україна" Миколи Міхновського 1900 р.;
 • програма діяльності: розбудити національний рух; надання України автономії;
 • у 1905 р. в партії стався розкол: вона припинила своє існування.

УСДРП:

 • представники: В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш;
 • соціальна база: студентська молодь, дрібні службовці, промислові та сільськогосподарські робітники;
 • основні засоби боротьби - страйк, агітаційно-пропагандистська діяльність;
 • часописи "Праця" (для робітників) та "Селянин" (для селян).

Українська народна партія:

 • сформована у 1902 році з національно-радикальних елементів;
 • голова - Микола Міхновський;
 • соціальна база: інтелігенція, переважно військові та юристи;
 • програмний документ - "Десять заповідей УНП" М. Міхновськог7о 1903 р.;
 • програма діяльності: створення самостійної України; гасло "Україна для українців".

Українська демократична партія:

 • виникла в 1904 р. (відокремилася від Всеукраїнської безпартійної загальної демократичної організації;
 • лідери: В. Чехівський, О. Лотоцький, Б. Грінченко, Є. Чикаленко;
 • програма діяльності: встановлення конституційного правління, надання демократичних свобод; здобуття національно-територіальної автономії України; встановлення 8-годинного робочого дня, передання селянству державних земель;
 • У1905 р. об'єдналася з УРП: було утворено Українську демократично-радикальну партію (УДРП).

Українська радикальна партія:

 • сформувалася навесні 1905 р.;
 • представники: С. Єфремов, М. Левицький, Ф. Матушевський;
 • програма діяльності: виступ проти існуючого ладу в Росії, проти експлуатації селян та робітників, обстоювання політичних свобод, запровадження прогресивного податку на спадщину і прибуток;
 • у 1905 р. об'єдналася з УДП: було утворено Українську демократично-радикальну партію (УДРП).

Українська демократично-радикальна партія(УДРП):

 • утворилася в 1905 р. внаслідок об'єднання УДП та УРП;
 • наріжний камінь програми партії - повалення абсолютизму та утвердження конституційного ладу;
 • тижневик "Рідний край", часопис "Громадська думка", газета "Рада".

 
| Карта сайту |