Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція

Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття залишалися внутрішніми колоніями Австрійської імперії й служили ринком збуту товарів і джерелом сировини та сільськогосподарської продукції. Скасування кріпосного права під час революції 1848 - 1849 рр. в Австрійської імперії сприяло розвитку ринкових відносин в економіці західноукраїнських земель.

Причини трудової еміграції українців до Росії, Німеччини, Румунії, Угорщини, Австрії, Канади, США, Бразілії, Австралії:

  • аграрне перенаселення;
  • повільний розвиток промисловості;
  • демографічний бум.

Особливості розвитку економіки

Сільське господарство

  • Сільське господарство - основа економіки (зайнято 75 - 85% населення).
  • Залишки кріпацтва (панування поміщицького землеволодіння, малоземелля, безземелля селян, великі викупні платежі).
  • Розвивалися ринкові відносини: застосовувалася вільнонаймана праця, сільськогосподарська техніка, поглиблювалася спеціалізація районів, виникали кооперативи.

Промисловість

  • Почалося формування фабрично-заводської промисловості (70 - 90-ті рр. XIX ст.), провідними галузями якої були вугільна, нафтова, лісова, соляна та харчова.
  • Помисловий переворот у Західній Україні відбувся пізніше, ніж у центральних і західних регіонах Австрійської імперії, тому великих підприємств було мало (5%).
  • Переважала середня, дрібна й кустарно-реміснича промисловість.

 
| Карта сайту |