Національна політика австрійського уряду щодо українських земель

Поразка революції 1848 - 1849 рр. в Австрійської імперії призвела до посилення політичної реакції.

Однак у 60-ті роки XIX ст. австрійський уряд був змушений провести реформи.

Результати реформи

  • Прийнято Конституцію (1867 р.).
  • Перетворено унітарну Австрійську імперію на дуальну Австро-Угорську імперію (1868 р.).
  • Надано обмежену внутрішню автономію Галичині й Буковині.
  • Закарпаття залишилося частиною Угорщини й самоврядування не отримало.

Австрійський уряд намагався перешкодити формуванню української нації й асимілювати українське населення, що виявилося в порушенні проголошеної Конституцією рівноправності всіх громадян в адміністративних, судових і навчальних закладах, обмеженні викладання українською мовою в школах, зайнятті керівних посад лише особами австрійської, угорської й польської національностей.


 
| Карта сайту |