Утворення перших політичних партій у Західній Україні

Русько-українська радикальна партія (РУРП) - 1890 р.

Лідери - М. Павлик, Є. Левицький, І. Франко.

Програма діяльності

 • Утвердження соціалізму.
 • Демократизація суспільного життя.
 • отстоювання соціальних інтересів селян.
 • Автономія України у складі Австро-Угорщини.
 • Здобуття Україною незалежності.

Українська соціал-демократична партія (УСДП) - 1899 р.

Лідери - Д. Бачинський, М. Ганкевич, С. Вітик.

Програма діяльності

 • Побудова соціалізму шляхом реформ.
 • Захист соціальних інтересів робітників.
 • Створення соборної Української держави з республіканським устроєм.

Українська національно-демократична партія (УНДП) - 1899р.

Лідери - Є. Левицький, І. Франко, М. Грушевський

Програма діяльності

 • Пробудження національної свідомості.
 • Пропагування національної єдності українців.
 • Створення соборної незалежної Української держави.

Брошура радикала Ю. Бачинського "Україна irredenta" (1895 р.) прискорила еволюцію поглядів на майбутнє України від автономізму до незалежності, в ній вперше було висунуто й аргументовано ідею здобуття Україною повної політичної самостійності.


 
| Карта сайту |