Течії суспільно-політичного руху

Москвофільська течія

Представники: поміщики, селяни, інтелігенція (Б. Дідицький, І. Наумович).

Погляди

 • Заперечували існування окремого українського народу, його мови та культури.
 • Прагнули приєднати західноукраїнські землі до Російської імперії.

Діяльність

 • Створювали бібліотеки, читальні, школи.
 • Видавали газету "Слово".
 • Заснували громадсько-політичну організацію "Руська рада" (1870 р.).

Народовська течія

Представники: інтелігенція, студенти, греко-католицькі священики (В. Барвінський, В. Навроцький).

Погляди

 • Визнавали існування українського народу.
 • Прагнули пробудження національної свідомості українців.
 • Виступали за єдність усіх українських земель.
 • Вважали основним напрямком своєї діяльності культурно-просвітницьку роботу.

Діяльність

 • Заснували газети "Діло" й "Батьківщина".
 • Утворили у Львові культурно-просвітницьке товариство "Просвіта" (1868 р.), Літературне товариство ім. Т. Шевченка (1885 р.), Наукове товариство ім. Т. Шевченка (1892 р.).

Радикальна течія

Представники: молода інтелігенція (І. Франко, М. Павлик).

Погляди

 • Виступали за національне й соціальне визволення українців.
 • Виступали за об'єднання всіх українських земель в єдину жержаву.
 • Прагнули надати українському визвольному рухові політичного характеру.

Діяльність

Видавали журнал "Друг".

Захищали інтереси селян і робітників у конкретних справах.

Створили політичну організацію "Народна рада" (1885 р.).

Заснували Русько-українську радикальну партію (1890 р.)


 
| Карта сайту |