Піднесення української культури. Українські підприємці-благодійники

Розвиток української культури відбувався в несприятливих умовах панування в Україні імперських режимів Австро-Угорщини й Росії. Усупереч перепонам, які чинили австро-угорський та російський уряди, національна інтелігенція ставала впливовою силою, здатною підняти національну свідомість і спрямувати культурний розвиток.

В українській літературі та мистецтві розвивалися різноманітні художні напрями:

  • реалізм - художній напрям, якому притаманні достовірне відображення дійсності, усіх сфер життя й духовного світу людини;
  • романтизм - художній напрям, якому притаманні інтерес до духовного світу людини, прагнення до свободи і самовдосконалення;
  • модернізм - сукупність течій у мистецтві, які характеризуються відмовою від традицій класичного мистецтва й пошуком нових форм.

Прогрес української культури був пов'язаний із меценатською діяльністю підприємців Терещенків і Симиренків, які віддавали значні кошти на розвиток освіти, матеріально підтримували діячів науки, літератури й мистецтва. Завдяки зусиллям меценатів і благодійників відкривалися бібліотеки, історричні й художні музеї.


 
| Карта сайту |