Реформи 60 - 70 рр. XIX ст. у Наддніпрянській Україні

1861 рік - Селянська реформа

 • Скасування кріпосного права.
 • Надання селянам особистої свободи й громадянських прав.
 • Викуп селянами земельних наділів у поміщиків.
 • Виконання селянами повинностей до укладання викупної угоди.
 • Збереження селянської громади.
 • Створення інституту мирових посередників для розв'язання спорів між селянами і поміщиками.

1864 рік - Судова реформа

 • Створення єдиного для всіх безстанового суду.
 • Здійснення судочинства за участі прокурора, адвоката й присяжних засідателів.
 • Запровадження відкритих судових засідань, на яких могли бути присутні представники преси й усі бажаючі.
 • Незалежність суду від адміністрації (губернаторів, міністрів).

1860 - 1864 рр. - Фінансова реформа

 • Заснування Державного банку.
 • Розширення мережі приватних банків.
 • Удосконалення податкової системи.
 • Публікація в пресі всіх доходів й витрат держави.

1863 - 1864 рр. - Освітня реформа

 • Уведення єдиної системи початкової освіти.
 • Збільшення кількості шкіл, училищ, реальних і класичних гімназій.
 • Започаткування вищої освіти для жінок.
 • Надання автономії університетам у навчальних справах.

1864 рік - Земська реформа; 1870 рік - Міська реформа

 • Створення виборних усестанових органів місцевого самоврядування в губерніях і повітах (земства) та містах (міські думи), які займалися господарськими та культурними справами (розбудова шкіл, лікарень, доріг, організація поштової та агрономічної служби, благоустрій міст, торгівля та промисловість).

1862 - 1877 рр. - Військова реформа

 • Запровадження загальної військової повинності.
 • Скорочення терміну служби до 6 років у сухопутних військах і до 7 років у флотію
 • Заборона тілесних покарань.
 • Переозброєння й переобмундировання армії.
 • Засновування військових гімназій, юнкерських училищ для підготовки офіцерів.

Результати реформ 60 - 70 рр. XIX ст.

 • Справили позитивний вплив на соціально-економічний розвиток суспільства.
 • Спияли розвитку ринкових відносин у сільському господарстві й промисловості.

Однак реформи не порушили основ політичного устрою - Росія залишалася монархією з жорстоким політичним режимом.


 
| Карта сайту |