Національне відродження. Поява "Історії Русів"

Українська культура розвивалася в умовах відсутності власної державності й посилення національного гноблення з боку Російської та Австрійської імперії. У Наддніпрянській Україні царській уряд проводив політику русифікації, спрямовану на поширення російської мови та культури.

У Західній Україні культура зазнала значного впливу польської, німецької, румунської, угорської культур. Однак зростання національної свідомості українців сприяло прояву національних рис в усіх галузях культури.

Свідченням національного відродження стала поява історико-літературних творів ("Записки о Малоросії" Я. Марковича, "Енеїда" І. Котляревського, "Історія Русів"), утворення масонських лож у Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших містах. Особливістю масонських лож, що створювалися на українських землях, було приділення значної уваги у їхній діяльностісаме ідеї національного відродження.


 
| Карта сайту |