Соціально-економічне життя у першій половині ХІХ ст.

Сільське господарство і аграрні відносини на українських землях на початку ХІХ ст.:

 • криза поміщицького господарства;
 • збільшення посівних площ;
 • поширення вирощування технічних культур;
 • формування сільськогосподарської спеціалізації регіонів;
 • поява нових галузей виробництва (тонкорунне вівчарство, цукрове бурякосіяння);
 • виникнення переробних підприємств в поміщицьких господарствах;
 • почали застосовуватися вільнонаймана праця та сільськогосподарські машини.

Факти, що свідчать про кризу поміщицького господарства:

 • низький рівень продуктивності праці через відсутність мотивації добросовісно працювати, примітивні знаряддя праці, відсутність системи обробітку землі;
 • щоб збільшити свої прибутки поміщики вдаються до посилення експлуатації (панщина 6 днів на тиждень, урочна система);
 • створення військових поселень (1817 - 1857).

Зародження ринкових відносин. Початок промислової революції (1830-ті рр.).

Факти, що підтверджують зародження ринкових відносин:

 • зростання виробництва хліба на продаж;
 • раціоналізація (технічне оснащення; удобрення);
 • збільшення кількості безземельних селян;
 • селянська промисловість;
 • формування фабрично-заводської промисловості.

Особливості промисловості у першій половині ХІХ ст.:

 • промислова революція;
 • почали застосовувати вільнонайману працю;
 • формування нових верств промислової буржуазії та найманих робітників.
 • виникнення нових галузей виробництва (металургійна, машинобудівна, кам'яновугільна, цукрова, текстильна).

Промислова революція - це перехід від ручної праці до машинного виробництва (від мануфактур до фабрик і заводів).

Головна галузь промисловості у Наддніпрянській Україні - цукроваріння (у 1815 році Яхненки, Симиренки заснували торговий дім), а на другому - виробництво полотна.

Причиною, що стримувала розвиток промисловості, було кріпосне право: відсутність вільнонайманих робочих рук.

Вони були перші:

 • 1823 р. - перший пароплав на Дніпрі в маєтку графа Воронцова;
 • 1841 р. - поява машинобудівних заводів сільськогосподарської техніки (поміщик Кандиба).

 
| Карта сайту |