Гетьман Лівобережжя Дем'ян Многогрішний (1669-1672)

Коли Петро Дорошенко залишив Лівобережну Україну, він залишив наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного.

Многогрішний погодився на повернення під владу московського царя за умови виведення московських залог з українських міст.

Тож 9 березня 1669 року на Генеральній раді в Глухові Дем'яна Многогрішного було проголошено гетьманом. Тоді ж було підписано Глухівські статті між Московією та Україною.

Умови Глухівських статей:

  • московські воєводи залишалися лише в 5 містах без права втручатися у місцеве самоврядування;
  • козацький реєстр - 30 тис.;
  • наймане військо - 1 тис. компанійців;
  • Збір податків покладався на старшину;
  • гетьману заборонялося вступати у відносини з іншими державами;
  • ускладнювався перехід селян до козацького стану.

Напрями діяльності Дем'яна Многогрішного:

  • прагнення об'єднати українські землі (домігся, щоб Київ із передмістями залишився у складі Лівобережної України);
  • зміцнення гетьманської влади, послаблення козацької старшини;
  • прагнення подолати промосковські настрої серед старшини;
  • прагнення до особистого збагачення.

У 1672 році Дем'яна Многогрішного було заслано до Сибіру.


 
| Карта сайту |