Утворення Української козацької держави - Гетьманщини

Державна влада в Гетьманщині:

 • Генеральна (Військова) Рада - загальна рада всього війська, найвищий законодавчий орган держави;
 • Старшинська рада - генеральна старшина та полковник;
 • Генеральний уряд на чолі з гетьманом.

Функції старшинської ради:

 • Розглядала всі питання міжнародної політики (миру і війни);
 • Затверджувала міські привілеї;
 • Затверджувала смертні вироки.

Гетьман (у його руках зосереджувалися виконавча й судова влада):

 • скликав Генеральну і старшинську ради;
 • видавав універсали;
 • брав участь у судочинстві;
 • опікувався фінансовою системою;
 • провадив мирні переговори;
 • керував дипломатичними зносинами з іншими державами та розвідувальною службою;
 • був головнокомандувачем збройних сил.

Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини:

 • Столиця Чигирин;
 • 16 полків, які очолюють полковники;
 • Полки поділяються на сотні, які очолюють сотники;
 • Міста - магістрати на чолі з війтами;
 • Села - старости, справами козаків - отамани.

Українська армія:

 • Складалася з покозаченого селянства, міщанства, реєстрового і запорізького козацтва;
 • Піхота;
 • Кіннота;
 • Артилерія;
 • Підрозділи розвідки;
 • Фортифікаційна і прикордонна служба;
 • Спеціальні загони - постачання зброї, набоїв, продовольства.

Фінансова система:

 • Керував безпосередньо Богдан Хмельницький;
 • Польські, московські і турецькі гроші.

Джерела прибутку військового скарбу:

 • Земля;
 • Сільськогосподарські промисли (млини, броварні тощо) та плата за їхню оренду;
 • Торгівля;
 • Загальні податки.

Судочинство:

 • Генеральний військовий суд (двоє генеральних суддів і писар);
 • Полкові суди;
 • Сотенні суди;
 • Міські суди (у містах із магдебурзьким правом);
 • Церковні суди (внутрішні справи духівництва).

<керував дипломатичними зносинами з іншими державами та розвідувальною службою;


 
| Карта сайту |