Причини і початок Національно-визвольної війни

Причини:

 • Посилення національно-релігійного гніту;
 • Обмеження прав козацтва;
 • Погіршення становища міщан та селян

Посилення національно-релігійного гніту - ополячення українців, насадження католицизму:

 • Православні мали сплачувати податки на утримання католицького духівництва;
 • Закриття існуючих та заборона відкриття нових православних церков та монастирів, конфіскація їх майна;
 • Поширення впливу єзуїтських колегіумів;
 • Утиски української мови.

Обмеження прав козацтва - заходи, які мали його ліквідувати як стан:

 • Придушення будь-яких прав покозачення;
 • Згідно з "Ординацію" всі, хто не потрапив до 6-тисячного реєстру, ставали кріпаками;
 • Реєстровці втрачали право на обрання гетьмана й старшини;
 • Заборона ходити в морські й суходільні походи на Османську імперію і Кримське ханство без згоди уряду;
 • Перебування польської залоги на Запоріжжі;
 • Відбудова Кодацької фортеці;
 • Зобов'язання козаків виконувати тяжкі роботи, сплачувати великі податки.

Погіршення становища міщан - потерпали від сваволі власників міст і королівських урядовців:

 • Православні городяни могли жити тільки в спеціально відведених кварталах;
 • Обмеження у занятті торгівлею і ремеслом;
 • Не брали участі у місцевому самоврядуванні;
 • На них накладалися обтяжливі податки і повинності.

Погіршення становища селянства - засилля магнатів та панщинно-фільваркова система:

 • Швидке покріпачення селян;
 • Збільшення панщини та інших форм відробітку;
 • Посилення визиску селян орендарями панської землі.

Обрання гетьманом Богдана Хмельницького:

 • Захоплення о. Бучки у гирлі р. Томаківки;
 • 20 січня 1648 р. - Богдан Хмельницький підійшов під Січ;
 • 24 січня 1648 р. - захопив усі човни і провіант;
 • 25 січня 1648 р. - захопив Січ;
 • Невдовзі - козацька рада, обрання Б. Хмельницького гетьманом.

Організація української повстанської армії:

 • Універсали до українського народу, які закликали вступати до козацького війська;
 • Налагодження виробництва пороху, організація купівлі зброї та боєприпасів;
 • Досягнення домовленостей про перехід реєстрових козаків на бік повстанців;
 • Переговори з Туреччиною;
 • Переговори з Кримським ханством: лютий-березень 1648 р. - угода з ханом Ісламом-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої.

Проблеми, розв'язані Богданом Хмельницьким:

 • Брак власної кінноти;
 • Уникнення нападів ногайських і татарських орд.

Причини і початок


 
| Карта сайту |