Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст

Відбувалося швидке зростання землеволодіння магнатів (захоплювали землі, міста й містечка дрібної шляхти або скуповували землі, що втратили законних нащадків).

Основа економіки - сільське господарство, яке грунтувалося на фільварково-панщинній системі господарювання. Фільварки грунтувалися на примусовій праці селян, але виготовляли продукцію для продажу на ринку. Окрім землеробства й тваринництва у фільварках розвивалися промисли (винокуріння, молочарство, млинарство, бджільництво), таким чином, сировина не тільки вироблялася, а й перероблялася та продавалася. Із розвитком фільварків на українських землях поширилося кріпацтво.

Кріпацтво - система залежності селян від землевласника, яка включала в себе прикріплення селян до землі, право землевласника на працю й майно селян, позбавлення селян права разпоряджатися нерухомим майном, виступати в суді. Поступово обмежувалося право переходу селян до іншого землевласника, зростали панщина, натуральний та грошовий податки.

Зростала кількість міст і містечок, багато з них - Київ, Луцьк, Львів, Кам'янець та ін. - мали магдебургське право, що сприяло пожвавленню ремісництва й торгівлі. У містах налічувалося близько 300 ремісничих спеціальностей, але замість цехового ремесла зароджувалося мануфактурне виробництво в залізорудній, соляній, лісопильній, паперовій галузях. На ярмарки у Києві та Львові приїздили купці з українських земель та іноземних держав (Литви, Польщі, Угорщини, Московії, Туреччини). Міщани сплачували грошовий податок - чинш на користь міста й брали участь в обороні замків. Проте власники міст та королівські старости постійно порушивали міські права й вимагали від міщан виконання різних повинностей і робот.

Невдоволення міщан і селян своїм становищем виявлялося в покозаченні. Мешканці сіл, міст й містечок відмовлялися визнавати владу старост, обирали своїх отаманів і запроваджували суд за зразком запорозького. Вищою формою протесту селян і козацтва проти соціального, національного й релігійного гніту були національно-визвольні повстання.


 
| Карта сайту |