Європейські релігійні рухи та православні братства

Реформація - суспільно-політичний рух у християнстві XVI - XVII ст., спрямований проти католицької церкви.

Реформація:

 • Поклала початок протестантизму;
 • Переклад Пересопницького Євангелія (1556 - 1561 рр.) староруською літературною мовою;
 • Заснування Львівського Успенського братства (1586 р.).

Контрреформація - католицька реформа церковного життя.

Контрреформація:

 • Ідея №1 - наближення до реформаційних церков.
 • Ідея №2 - цілковите заперечення віровчень, народжених Реформацією, аж до оголошення війни - перемогла.
 • Поширення діяльності ордена єзуїтів;
 • Збільшення кількості католиків.

Реформація і Контрреформація не знайшли підтримки на українських землях.

Братства - національно-релігійні об'єднання міщан при православних церквах, які займалися культурно-освітньою діяльністю.

Львівське Успенське братство:

 • 1586 р. - патріарх Йоаким затвердив статут;
 • Право зверхності над іншими братствами та контролю над духівництвом;
 • Ставропогія (право підпорядковуватися безпосередньо патріарху);
 • Доброчинна діяльність;
 • Відкриття Львівської братської школи.

Львівська братська школа:

 • Мали право навчатися діти з усіх станів;
 • Церковнослов'янська, книжна староукраїнська, грецька і латинська мови;
 • Вивчення "семи вільних наук" - граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії та музики;
 • 1591 р. у друкарні Львівського братства надруковано "Адельфотес" - підручник грецької мови для слов'ян.

 
| Карта сайту |