Виникнення українського козацтва і Запорізької Січі

Передумови виникнення козацтва:

 • Наявність вільних земель у Подніпров'ї та Дикому Полі, які мали значні природні багатства і сприятливі умови для занять землеробством, скотарством і т. д.;
 • Досвід освоєння незаселених земель уходниками;
 • Заснування уходниками украплених городків-січей для зберігання продукції промислів та оборони від кримських татар;
 • Поява значної кількості людей, які внаслідок посилення соціального, національного та релігійного гніту прагнули переселитися на нові землі в пошуках кращої долі.

Тож покозачення - це спроба мирним шляхом звільнитися від панщини й отримати право вільно працювати на власній землі.

Перші січі:

 • Спочатку розрізнені невеликі засіки;
 • Запорізька Січ - головна військова база козаків за порогами;
 • Найчастіше на річковому острові;
 • Укріплені валом і ровом;
 • Всередині майдан із православною церквою;
 • Навколо церкви курені (невеликі довгі будинки), оселі старшини, канцелярія;
 • Трохи далі - склади, арсенали, торгові лавки;
 • Постійна військова залога.

Хортицька Січ:

 • Перша відома Січ;
 • Рік утворення: 1556 р.
 • Розташування: о. Мала Хортиця;
 • Засновник: український православний князь Дмитро Вишневецький;
 • Зруйнована восени 1557 року ордами кримського хана.

Запорозька Січ - козацька держава:

 • Територія козацької держави - Землі Війська Запорозького, або Вольності Війська Запорозького - поділялася на паланки;
 • Територія простягалася від Південного Бугу на заході до Кальміусу в Надазов'ї на сході. На півночі її межа пролягала р. Оріллю (на Лівобережжі), верхів'ями Інгулу та Інгульця (на Правобережжі).
 • Столиця козацької держави - Січ;
 • Козацька республіка;

Влада в козацькій державі:

 • Січова (Військова) рада - уся повнота влади;
 • Кіш (козацький уряд) - козацька військова старшина;
 • Військові служителі: довбиш, пушкар, товмач, кантаржей, шафар, канцеляристи, шкільні отамани.

Козацька старшина:

 • Кошовий отаман (гетьман) - вища військово-адміністративна та судова влада на Січі;
 • Військовий суддя - друга після кошового особа у владній ієрархії Січі;
 • Військовий писар - діловодство, вплив на адміністративну діяльність Січі;
 • Осавул - слідкував за порядком у Січі.

Козацькі клейноди - символи-відзнаки:

 • Корогва - прапор (найчастіше вишивали образ Покрови Пресвятої Богородиці Діви Марії або козака шаблею та мушкетом);
 • Булава - палиця з горіхової деревини завдовжки 50-70 см. зі срібною чи позолоченою кулею на кінці - символ влади кошового отамана;
 • Бунчук - древко завдовжки 2 - 2.5 м, верхівку якого прикрашала маковиця (кулька), від якої донизу звисали пасма кінського волосся й червоні мотузки;
 • Печатка з гербом (постать козака, озброєного мушкетом і шаблею) - символ влади судді;
 • Каламар - символ влади військового писаря;
 • Литаври - відзнака довбиша;
 • Жезли-пірначі - курінні отамани.

 
| Карта сайту |